PTS – ett helt nytt värmesystem

På Landmann har vi utvecklat ett helt nytt värmesystem som sprider värmen jämnare över hela grillytan. Power Thermal Spreading, PTS, gör så att värmen fördelas optimalt.

En odiskutabelt viktig egenskap i en grill är förmågan att hålla en jämn värme. Därför har vi utvecklat ett system för en jämn och effektiv värmeutveckling. Det nya PTS-systemet är resultatet av teknisk utveckling för att uppnå optimalt utnyttjande av grillens värme. Genom modifiering och strömlinjeformning av delar i PTS-grillarna har vi lyckats med bedriften att optimalt utnyttja och fördela värmen i grillarna. Resultatet är en fantastisk jämn och intensiv grillvärme!

Upp till bevis

Med hjälp av värmekamera har vi testat och dokumenterat den faktiska värmeutvecklingen och värmefördelningen i våra grillar och grillar från våra konkurrenter.


Värmekameran visar en jämn fördelning av värmen på en av våra Avalon-grillar med PTS.Motsvarande grill från känd konkurrent visar en lägre värmeutveckling och ojämnare fördelning av värmen.