Vårt utökade Garantiprogram

Från och med säsong 2017 lanserar vi vårt nya garantiprogram. Programmet omfattar flertalet av våra grillar. Garantin har tagits fram för extra trygghet till våra kunder. Alla våra produkter är testade enligt gällande standard och lagkrav. Utöver det testas våra produkter enligt Landmanns egna hårda krav och standarder. Allt för att garantera att er produkt lämnat oss tekniskt felfri och i bästa kvalité.

Vi garanterar att lagerföra förslitningsdelar enligt tabell:

Avalon (galler, flametamers, brännare)10 år
Miton (galler, flametamers, brännare)10 år
Triton (galler, flametamers, brännare)10 år
Rexon (galler, flametamers, brännare)10 år
Kepler (grillgaller, kolgaller)10 år
Dorado / Goth (grillgaller, kolgaller)10 år
Tennessee (grillgaller, kolgaller)10 år
Big Landmann (grillgaller, kolgaller)10 år

Produkterna har även en utökad garanti mot genomrostning.

Keramiskt lock/grillskål20 år
Emaljerade (lock, grillskål) 10 år
Rostfria lock10 år
Aluminium gjutgods 10 år (2år på färg exkl. blekning)
Rostfria brännare5 år
Matlagningsgaller/stekplatta10 år
Flametamers2 år
Infraröd brännare2 år
Tändning2 år
Övriga delar2 år

Garantin omfattar inte:
Allmänt slitage / Ytrost stålkomponenter / Naturlig väderpåverkan av trädelar / Kommersiell användning / Skada orsakad till följd av att anvisningar inte har följts / Skador orsakade blåst, kraftigt nederbörd eller andra väderfenomen / Korrosion eller skador orsakade av fett, fett bränder, insekter etc. / Kostnader för returnering eller ominstallation / Brist på underhåll, hårdhänt behandling, oaktsamhet, felaktig användning, olyckshändelse eller felaktig montering av produkten / Repor, bucklor korrosion eller missfärgning orsakas av värme, slipmedel eller kemiska rengöringsmedel eller flisning av porslinsdelar / Obehöriga reparationer / Kostnaden för frakt, montering, byte av slitna delar och andra liknande kostnader täcks inte av garantin / Garantin gäller enbart vid uppvisande av giltigt inköpskvitto från 2017 och framåt.