Vanliga frågor & svar

 1. Vad gör plåten över brännarna (flametamern) för nytta?
  • Svar:
  • Den så kallade flametamern, plåten över brännarna har flera funktioner:
   - Förbättrar värmespridningen.
   - Skyddar brännaren mot fett och frätande marinader.
   - Håller kvar värme i grillen.

   I Våra nya serier med grillar, Triton PTS, Avalon PTS och Miton PTS, sitter en helt ny typ av flametamer som sprider värmen jämnare över hela grillytan. Detta PTS system, Power Thermal Spreading system, gör så att värmen fördelas optimalt.

   Läs mer om PTS-systemet genom följande länk:
   http://www.landmann.se/inspiration/pts-varmesystem

 2. Skall det vara lavasten i min gasolgrill?
  • Svar:
  • Till de nya gasolgrillarna ska det INTE vara några lavastenar.

   Värmefördelningen i de nya gasolgrillarna sköts istället av "flametamers" (plåtar över brännarna) som pressar ut och fördelar värmen.

   Eller genom att grillgallren är tillverkade av kraftigt gjutjärn som i sig fördelar värmen.

   Är din grill avsedd för lavasten följer det med när du köper din grill.

 3. Varför följer inte slangkopplingen med grillen?
  • Svar:
  • Det är olika typer av kopplingar och gasoltuber i våra skandinaviska länder, vilket har gjort att Landmann Skandinavia AB av miljöskäl har valt att leverera gasolgrillarna utan slangkoppling.

   Slangkopplingarna är ett tillbehör till gasolgrillarna som finns att köpa hos välsorterade återförsäljare till oss och i vår webbutik.

 4. Ger gasolgrillar inte grillsmak?
  • Svar:
  • Det är en myt att gasolgrillar inte ger grillsmak, blindtester visar att gemene man inte känner någon skillnad på grillat från kolgrill eller gasolgrill.

   "Allt om mat" gjorde t.ex. 2010 ett test på just detta med en av Sveriges bästa kockar vilket visade att t.o.m. proffsen har svårt att känna skillnad.

   Det är framför allt i förberedelserna med kryddor och marinad som ger smak. Och givetvis kvalitén på råvaran som grillas.

   Ett tips för att få extra röksmak i din gasolgrill:
   Använd dig av rökspån. Används framför allt i gasolgrillen då locket är stängt och man grillar indirekt. Läs mer om detta bland Landmanns tillbehör.

   Klicka på länken för att se våra rökspån, röklåda etc.

 5. Var kan jag lära mig mer om gasol?
  • Svar:
  • AGA som tillverkar och säljer gasolutrustning har på följande länk mycket informativ information om gasol och gasolsäkerhet.
   Klicka på länken alternativt kopiera och klistra in i webbläsarens fönster.

   http://my.aga.se/gasol/

 6. Hur underhåller jag grillens brännare?
  • Svar:
  • Vid behov bör man rengöra gasolgrillens brännare.
   Brännarna är en slitagedel och för att de ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att man underhåller och rengör dem med jämna mellanrum. Grilla man ofta behöver grillen och brännarna rengöras oftare.

   Man ska inte glömma bort att man tillreder livsmedel på grillen så hygien och renlighet är viktigt.

   Detta behövs:
   - Grillborste
   - Flaskborste/piprensare/ståltråd
   - Stålull
   - Matolja

   SÅ GÖR MAN:
   Detta kan man göra efter varje grillning.
   Efter avslutad matlagning körs grillen på max effekt i ytterligare 2-5 min. Stäng av grillen. Lyft bort gallren, inspektera. Om det behövs borstas brännarna av med grillborste.

   Mer grundlig rengöring krävs emellanåt. Lossa då brännarna, se monteringsanvisningen hur man lossar dem.

   Rengör inuti brännaren:
   Se till att det inte är tilltäppt någonstans. Avlägsna fett, matrester etc. Har grillen stått oanvänd en längre tid kan man kontrollera så att ingen spindelväv eller liknande täpper till brännaren.

   De små hålen:
   Rengör de små hålen på brännaren. Använd piprensare och/eller ståltråd.

   Ytan:
   Man kan med fördel tvätta brännarens yta med stålull.
   Man bör föra på ett tunt lager matolja på ytan.

   GJUTJÄRNSBRÄNNARE
   Samma princip som i beskrivningen ovan.

   Dock kräver gjutjärnet att man oljar in dem oftare med matolja.
   Det minskar rostangrepp. Denna typ av brännare kommer att rosta och skikt av gjutjärn kommer lossa med tiden. Man behöver dock inte byta ut brännaren förrän den är otät på ovansidan, eller om det inte går få en jämn förbränning.

   Om de små hålen har rostat igen och man inte kan rensa dem med piprensare/ståltråd kan man rensa hålen med ett litet borr. 7. Hur varm skall grillen bli?
  • Svar:
  • Beroende på vad som ska tillagas, och med vilken grillmetod som ska användas är det olika temperaturer som rekommenderas.

   Direktgrillning = tillagning av tunnare bitar direkt över värmen är en vanlig grilltemperatur från ca 150°C och uppåt.

   Indirekt grillning = tillagning av lite större bitar ska locket vara stängt och värmen vid sidan om, då är grilltemperatur 120-180°C lämpligt. Metoden kan liknas vid ugnsgrillning.

   Barbecue = som indirekt grillning fast betydligt långsammare är grilltemperatur 80-120°C lämpligt. Detta är en långsam metod, så kallad

   Med locket stängt hålls värmen kvar effektivt i grillen.
   Grillen blir som regel varmare längst in och direkt över brännarna.
   Kontrollera att brännarna inte täppts igen, rengör om så är fallet.

 8. Hur gör man ett läcksökningstest?
  • Svar:
  • VISUELL KONTROLL
   Böj slangen, blir det små sprickor måste slangen bytas mot ny.
   Kontrollera gummipackningen på regulatorn, är den uttorkad ska regulatorn bytas ut.

   SÅPVATTENTEST
   Vreden på grillen ska vara avstängda och gasolflaskans kran öppnas, därefter penslar man såpvatten eller läckagesökningsspray på kopplingarna. Blir det små bubblor någonstans är det otätt. Dra åt ordentligt eller byt ut defekta delar.
   Börja med att blanda 50 % såpa och 50 % vatten. Pensla på såpblandningen på slangskarvar. Sätt på gasolen på gasolflaskan men inte på grillen. Kontrollera att alla vreden står på läge ”OFF”. Blir det små bubblor, dra åt slangkopplingarna och gör testet igen.
   Bubblar det inte läcker det inte, och då är det bara att börja grilla.

   Det finns också läcksökningsspray på marknaden. Följ tillverkarens instruktioner.


 9. Är gasolgrillar säkra?
  • Svar:
  • Gasolgrillar är väldigt säkra, det är enkelt att hantera och koppla till gasol. Det är viktigt att komma ihåg två enkla saker:

   1. När gasolgrillen inte används stängs gasolflaskan alltid av.

   2. Kontrollera att kopplingarna är ordentligt åtdragna och att de inte har torkat ut eller att det har blivit sprickor i slangen. Man kontrollerar på följande vis:

   Gasol har dessutom en mycket speciell lukt som man tydligt känner vid ett läckage.

   Se instruktionsfilmen från AGA som förklarar hur man kopplar gasolen till till gasolgrill. Klicka på länken nedan:

 10. Brännaren brinner ojämnt?
  • Svar:
  • Om inte brännaren brinner på alla sidor prova följande.
   Hjälper inte det första steget gå vidare till nästa

   1. Stäng av brännaren och starta den igen.
   2. Knacka till på brännaren alt. blås lite så att gasen flyttas över.
   3. Rengör brännaren noggrant även invändigt och i hålen.
   4. Byt plats på brännarna om grillen har mer än en brännare.

   Skulle lågan vara väldigt gul eller väldigt svag kan man behöva reglera syretillförseln på brännaren. På brännarens ena sida finner ni ett reglage där man kan justera just detta. Denna typ av syrereglering finns på många brännare, dock ej på alla brännare.

   1. Om lågorna är gula och stora behöver man öppna reglaget något.
   2. Om lågorna är väldigt små och blå betyder det att brännaren får för mycket syre, och man skall då stänga reglaget något.

   O.B.S
   Alla brännare ser olika ut, alla har inte denna funktion.
   T.ex. Avalon-serien.

   Skulle inget av stegen hjälpa kan det vara dags att införskaffa en ny brännare. Reservdelar finns att köpa via Landmanns webbutik eller beställas via lokal återförsäljare.

 11. Varför tänder inte min grill?
  • Svar:
  • KONTROLLERA FÖLJANDE:

   1. Att det finns gasol i gasolflaskan.
   2. Att kranen är öppen på gasolflaskan.
   3. Kontrollera slangkopplingar med såpat vatten eller läcksökningsspray, uppstår det bubblor efterdra alla kopplingar. (läs hur ett såpatest går till under avsnittet såpatest)
   4. Kontrollera att gummipackningen är intakt på regulatorn.
   5. Böj slangen, blir det sprickbildningar så ska slangen genast bytas ut.

   PROVA ATT TÄNDA GRILLEN EFTER OVANSTÅENDE KONTROLLER.

   Tänder inte grillen, prova att tända med en braständare (lite längre tändare).

   Tänder grillen - kontrollera följande:
   Elektrisk tändning (Batteritändning)

   1. Kontrollera att batteriet sitter i och fungerar.
   2. Kontrollera att tändsladden sitter i korrekt.
   3. Börja först torka av tändnålen med ett papper.
   4. Justera tändnålen så den är riktad mot ett hål på brännarens kant, den skall vara ca 2-3 mm från brännaren (gäller endast grillar med elektrisk tändning och lavastensgrillar).
   Piezo eller integrerad piezotändning (mekanisk tändning ni vrider eller trycker och det blir en gnista)

   Tänder inte grillen kontrollera följande:

   1. Rengör brännarna både invändigt och utvändigt. Använd en rostfri borste eller mässingsborste. Kontrollera hålen på sidan av brännaren, ta hjälp av ett 2 mm borr eller dylikt..

   Hjälper inget av detta, kontakta din lokala Landmann återförsäljare.


 12. Min sidobrännare tänds inte vad gör jag för fel?
  • Svar:
  • Går igenom anvisningar under varför tänds inte min grill?

   1. Kontrollera att tändsladden sitter i korrekt.
   2. Börja först torka av tändnålen med ett papper.
   3. Justera tändnålen så den är riktad mot ett hål på brännarens kant, den skall vara ca 2-3 mm från brännaren.


 13. Hur gör man ett såpatest?
  • Svar:
  • Börja med att blanda 50 % såpa och 50 % vatten. Pensla på såpblandningen på slangskarvar. Sätt på gasolen på gasolflaskan men inte på grillen. Kontrollera att alla vreden står på läge ”OFF”. Blir det små bubblor, dra åt slangkopplingarna och gör testet igen.
   Bubblar det inte läcker det inte, och då är det bara att börja grilla.

   Det finns också läcksökningsspray på marknaden. Följ tillverkarens instruktioner.


 14. Vilka gasolflaskor passar min grill?
  • Svar:
  • Alla gasolflaskor från t.ex. AGA som börjar med P passar till regulatorerna som säljs i Sverige. T.ex.

   Stålflaska: P6 + P11
   Aluminiumflaska: PA6 + PA11
   Kompositflaska: PC5 + PK5 + PC10 + PK10

   Läs mer på AGAs hemsida om de olika typerna på följande länk.
   Klicka på länken eller kopiera in i webbläsarens fönster:
   http://my.aga.se/gasol/flasktyper/
 15. Byta ventil
  • Svar:
  • Detta behövs för att byta ventil:
   Stjärnskruvmejsel eller skruvdragare.
   Själva bytet är enkelt att genomföra

   Instruktion:
   1. Lossa på vreden, dra rakt ut.
   2. Lossa på skruvarna som syns när vreden är borta.
   3. Lossa på kontrollpanelsplåten genom att lossa skruvarna som sitter på sidan av grillen.
   4. Lyft bort kontrollpanelsplåten och se ventilerna som sitter fastmonterade på ett rör.
   5. Lossa den defekta ventilen genom att skruva bort de skruvar som håller den mot röret.
   6. Montera dit den nya ventilen och montera tillbaka kontrollpanelsplåten samt vreden.


 16. Kan jag förvara min gasolflaska under grillen?
  • Svar:
  • Man kan förvara gasolflaskan under grillen när den INTE används.

   Vi följer myndigheterna för samhällsskydd och beredskaps säkerhetsföreskrifter, gasolflaskan ska då INTE förvaras under grillen när den används.

   Läs mer om gasolsäkerhets:
   https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25365.pdf


 17. Hur fäster jag gasolslangen på nippeln?
  • Svar:
  • Anslut regulatorn på slangen:
   1. Doppa gummislangen i varmt vatten (ej kokande) i ca 30 sekunder.
   2. Tryck därefter på regulatorn på slangen.
   3. Fixera med slangklämma.
   4. Anslut regulatorn på gasolflaskan

   Säkra att:
   - alla kranar på grillen är avstängda
   - slangen och anslutningarna är korrekt anslutna
   - gummipackningen på regulatorn är intakt och hel
   - inga öppna lågor finns i närheten

   5. Avlägsna därefter transportpluggen i flaskan.
   6. Skruva därefter fast regulatorn i flaskan genom att dra åt den i pilens riktning.
   7. Kopplingsmuttern (G3) bör inte stramas åt för mycket men ändå tillräckligt för det inte skall läcka.
   8. Använd aldrig verktyg när ni drar åt kopplingsmuttern.
   9. Kontrollera läckage med läckspray följ tillverkarens instruktioner.

   Start
   Så snart regulatorn är korrekt ansluten kan ni börja använda grillen. Vrid på gasolflaskans vred i pilens
   riktning. För att stänga gasoltillförseln vrid gasolflaskans vred i motsats riktning